Luftgevär

Luftpistol

Pistol

Model: GPR1 TOP

Caliber: 4.5(.177)

Weight: ≃5.40 Kg

Stock: ergal

Stock length: 670/720 mm.


Model: GPR1

Caliber: 4.5(.177)

Weight: ≃4.00 Kg

Stock: ergal

Stock length: 670/720 mm.

Barrel lenght: 435 mm.

Model: GPR1 EVO

Caliber: 4.5(.177)

Weight: ≃4.60 Kg

Stock: ergal

Stock length: 670/720 mm.

Barrel lenght: 435 mm.

Model: GPR1 PRO

Caliber: 4.5(.177)

Weight: ≃4.60 Kg

Stock: ergal

Stock length: 670/720 mm.


K12

Caliber: 4,5 mm (.177)

Height: 140 mm

Width: 49 mm

Overal length: 415 mm

Total weight: ≃1.040 g

Barrel length: 240 mm

Barrel rifling: 12D x 450 mm

Sight radius: FROM 340 TO 385

Adjustment click: 1,8 mm

K12 J Short

Caliber: 4,5 mm (.177)

Height: 140 mm

Width: 49 mm

Overal length: 380 mm

Total weight: ≃950 g

Barrel length: 205 mm

Barrel rifling: 12D x 450 mm

Sight radius: FROM 310 TO 350

Adjustment click: 1,8 mm

K10

Caliber: 4,5 mm (.177)

Height: 140 mm

Width: 49 mm

Overal length: 415 mm

Total weight: ≃990 g

Barrel length: 240 mm

Barrel rifling: 12D x 450 mm

Sight radius: FROM 345 TO 375

Adjustment click: 1,8 mm

COMPENSATOR

K10 J Short

Caliber: 4,5 mm (.177)

Height: 140 mm

Width: 49 mm

Overal length: 375 mm

Total weight: ≃900 g

Barrel length: 205 mm

Barrel rifling: 12D x 450 mm

Sight radius: From 310 to 340 mm

COMPENSATOR

KID

Caliber: 4,5 mm (.177)

Height: 150 mm

Width: 49 mm

Overal length: 350 mm

Total weight: ≃700 g

Barrel length: 200 mm

Barrel rifling: 12D x 450 mm

Sight radius: 310 mm

SP

Mechanical Trigger

Caliber: 22 LR

Height: 140 mm

Width: 49 mm

Overal length: 295 mm

Total weight: SP ≃1095 g

Action: Semiauto

Barrel length: 120 mm

Barrel rifling: 6D x 450 mm

Sight radius: 220 mm

Adjustment click: 5 mm

SP Rapid Fire

Mechanical Trigger

Caliber: 22 LR

Height: 140 mm

Width: 49 mm

Overal length: 295 mm

Total weight: SP RF ≃1200 g

Action: Semiauto

Barrel length: 120 mm

Barrel rifling: 6D x 450 mm

Sight radius: 220 mm

Adjustment click: 5 mm

SP Bullseye

Mechanical Trigger

Caliber: 22 LR

Height: 140 mm

Width: 67 mm

Overal length: 310/335 mm

Total weight: ≃1.095/1.165 g

Action: Semiauto

Barrel length: 120/146 mm

Barrel rifling: 6D x 450 mm

Sight radius: 220/241 mm

Adjustment click: 5 mm

HP

Mechanical Trigger

Caliber: .32 S&W

Height: 140 mm

Width: 49 mm

Overal length: 295 mm

Total weight: HP ≃1130 g

Action: Semiauto

Barrel length: 120 mm

Barrel rifling: 6D x 450 mm

Sight radius: 220 mm

Adjustment click: 5 mm


En av de stora nyheterna från 2016 är universal frame för SP-HP-serien. Den nya "framen" är kompatibel med alla nybyggda modeller i båda kalibrerna 22LR och .32.

I kaliber 22LR - Rapid Fire, Sport och i USA - Bullseye; i Center Fire - 32 S & W och för USA-marknaden

FPM

Mechanical Trigger

Caliber: 22 LR

Height: 150 mm

Width: 80 mm

Overal length: 490 mm

Total weight: ≃1130 g

Action: Single shot

Barrel length: 280 mm

Barrel rifling: 6D x 450 mm

Sight radius: FROM 390 TO 425

Adjustment click: 8 mm

COMPENSATOR


Model: GT 9 GT 45

Calibre: 9 mm .45 ACP

Magazine: 17 rounds 13 rounds

Weight: 1070 g 1020 g

Sight radius: 176 mm 179 mm

Total lenght: 225 mm 228 mm

Trigger mechanism: single action

Barrel length: 127 mm

Total widht: 44 mm

Total height: 135 mm!

Model: GT 9-1 GT 45II

Calibre: 9 mm .45 ACP

Magazine: 17 rounds 13 rounds

Weight: 1145 g 1095 g

Sight radius: 201 mm 204 mm

Total lenght: 250 mm 250 mm

Trigger mechanism: single action

Safety catch: trigger mechanism

Barrel length: 152,5 mm

Total widht: 44 mm

Total height: 135 mm

Model: GT 40 ERGAL

Caliber: . 40 S&W

Magazine: 17 rounds

Weight: 1100 g

Sight radius: . 170 mm

Total lenght: 223 mm

Closing system: geometrical short recoil

Trigger mechanism: single action

Safety catch: trigger mechanism

Barrel lenght: 127 mm

Total widht: 44 mm

Total height: 142 mm


Copyright  © All Rights Reserved